Кафедра інформаційних технологій та кібербезпеки

Завідувач кафедри:

Плотніков Валерій Михайлович, доктор технічних наук, професор.

Телефони: (048)720-91-01 (зав), (048)720-91-14, (048)720-91-18.

Сайт кафедри: http://www.kit401.od.ua

E-mail:   Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Адреса:  вул. Дворянська, 1/3, м. Одеса, Україна 65082

                  (аудиторії 229, 253 (зав), 261, 219, 270)

 

      Кафедрою Інформаційних технологій та кібербезпеки здійснюється підготовка фахівців за спрямуванням 050101 «Комп’ютерні науки» по спеціальностям:

        05010101 «Інформаційні управляючі системи та технології»

        05010102 «Інформаційні технології проектування».

    Фахівці з напряму підготовки бакалаврів «Комп’ютерні науки» під час навчання набувають глибокі теоретичні та практичні знання, займаються проектуванням, розробкою та впровадженням інформаційно-управляючих систем, експертних систем та систем автоматизованого проектування.

Історія кафедри. У 2008 році шляхом злиття 2-х кафедр «Інформаційно-управляючих систем» та «Систем автоматизованого проектування» була заснована Кафедра Інформаційних технологій. У 2012 році у зв’язку із введенням нової спеціалізації кафедру перейменовано у Кафедру Інформаційних технологій та кібербезпеки.

Завідувач кафедри. Завідує кафедрою ІТтаКБ доктор технічних наук, професор, дійсний член-кореспондент міжнародної академії інформатизації, член-кореспондент академії зв’язку України по відділенню телебачення Плотніков Валерій Михайлович.

Склад кафедри. Навчальний процес на кафедрі здійснюють 25 викладачів. Серед науково-педагогічних працівників кафедри – 2 професори, 4 доценти, кандидати наук, та 19 старших викладачів та асистентів, які ведуть науково-дослідницьку діяльність із метою отримання наукового ступеню та успішно поєднують наукові дослідження із викладацькою роботою. Серед викладачів немає таких, базова освіта яких не відповідає профілю дисципліни, яку він викладає, а також тих, чий напрямок наукових досліджень і дисертаційних робіт не співпадає з профілем дисциплін, що викладаються.

Викладачі кафедри: 

ПIБ  
МАЗУРОК ТЕТЯНА ЛЕОНІДІВНА професор,   д.т. н.
СТАНОВСЬКА ТЕТЯНА ПАВЛІВНА доцент, канд. техн. наук
МАЗУРОК ІГОР ЄВГЕНОВИЧ доцент, канд. техн. наук
ЛОМОВЦЕВ ПАВЛО БОРИСОВИЧ доцент, канд. техн. наук
ЛОМОВЦЕВ БОРИС АНДРІЙОВИЧ доцент, к.т.н
ШВЕЦЬ НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА старший викладач
СІРОМЛЯ СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ старший викладач
БОДЮЛ СТАНІСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ старший викладач
СЕЛІВАНОВА АЛЛА ВІТАЛІЇВНА старший викладач
ПОПКОВ ДЕНИС МИКОЛАЙОВИЧ старший викладач
ВЛАДИМІРОВА ВАЛЕНТИНА БОРИСІВНА  старший викладач
АНТОНОВА АЛЬФІЯ РАЇСІВНА старший викладач
РАДЧЕНКО ІРИНА ГРИГОРІВНА старший викладач
МІТРОФАНОВА НАТАЛЯ ФЕДОРІВНА асистент
АСЛАНОВ ОЛЕКСІЙ МИХАЙЛОВИЧ асистент
ЧЕНЬОНА ТЕТЯНА СЕРГІЇВНА асистент
СНІГУР ТЕТЯНА СЕРГІЇВНА асистент
БОДЮЛ ОЛЕНА СТАНІСЛАВІВНА асистент
СМІРНОВА КАТЕРИНА ВАСИЛІВНА асистент
ЧУМАЧЕНКО ДАР'Я ОЛЕКСАНДРІВНА асистент
ІЛЬЯЩУК ЮЛІЯ ОЛЕГІВНА асистент
БАЗЬКО ЮЛІЯ ВАЛЕРІЇВНА асистент
БОЛТАЧ СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА асистент
БАРКАР СТЕЛА ОЛЕГІВНА асистент

Наукові пріоритети кафедри:

        Визнаючи провідну роль наукових досліджень в розвитку кафедри і в удосконаленні навчального процесу, кафедра ІТтаКБ сконцентрувала особливу увагу на виконанні наукових досліджень в напрямах, найбільш перспективних, які відображують головні тенденції, що склались в світі і в Україні у зв’язку з становленням інформаційного суспільства:

 • інтелектуалізація систем управління
 • проектування інформаційних систем
 • інформатизація технологій управління комп’ютерними системами
 • кібербезпека.

Активна участь викладачів кафедри у науково-дослідній роботі суттєво підвищує не тільки їх професійний рівень, але й забезпечує більш якісну підготовку фахівців. Всі вони приймають участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях, публікують статті у фахових наукових виданнях в Україні та за ії межами. Можна виділити такі публікації:

 1. 1.Т. Л. Мазурок Нейромережева реалізація інтелектуальної підтримки прийняття рішень в автоматизованому управлінні навчанням / Системні дослідження та інформаційні технології. – 2011. - №3. – С.88-101.
 2. 2.Ломовцев П. Б.  Моделирование систем трубопроводов в среде Inventor. / Десята Всеукраїнська  науково-технічна конференція “Математичне моделювання та інформаційні технології”, збірник тез, Додаток до журналу “Холодильна техніка та технологія” №5 (133) 2011 р., с. 76 - 77
 3. 3.Попков Д. М. Генетический алгоритм в задаче оптимизации учебного расписания / Збірник тез десятої всеукраїнської науково-технічної конференції «Математичне моделювання та інформаційні технології». Додаток до журналу «Холодильна техніка і технологія» №5 (133) 2011 – Одеса, с 47-48
 4. 4.Селіванова А. В. Нейро-нечітке моделювання управління холодильною установкою для комп’ютерного тренажера /   А. В. Селіванова, Т. Л. Мазурок, А. П. Селіванов // Системні технології. Регіональний міжвузівський збірник наукових праць. – Випуск 4 (81) –Дніпропетровськ, 2012 – 208 с. -  С. 136-141.
 5. Selivanova A., Filina-Dawidowicz L.: Modelowanie inteligentnego systemu sterowania uniwersalną instalacją chłodniczą. Chłodnictwo, nr 9 (tom XLVIII), Warszawa, 2013, s. 34-38.

      Викладачі кафедри завжди прагнуть залучати студентів до участі у всіх видах наукової діяльності, результати яких втілюються у найкращих дипломних роботах та наукових публікаціях, а далі у дисертаційних роботах.  Студенти кафедри ведуть активну наукову роботу, про що свідчить їх участь у наукових конференціях.

        Кафедрою Інформаційних технологій та кібербезпеки у 2002 році ініційовано проведення щорічної всеукраїнської науково–технічної конференції «Математичне моделювання та інформаційні технології» (ММіIT), у якій приймають участь викладачі кафедр ФІТтаКБ, співробітники та наукові діячі навчальних закладів і підприємств м. Одеси та інших міст. Також кафедрою Інформаційних технологій проводяться  різноманітні студентські семінари, метою яких є створення діалогу між викладачами та студентами, виявлення обдарованих студентів і формування чіткої наукової спрямованості у роботі студентів на майбутнє. Кафедра КІТтаКБ веде власну секцію на щорічній Всеукраїнській науково-технічній конференції молодих вчених, аспірантів та студентів  "Стан, досягнення і перспективи інформаційних систем і технологій" , яка проводиться у ІХКЕ ОНАПТ.

 Участь у олімпіадах.

 Щороку студенти та викладачі кафедри ІТКБ приймають участь у різноманітних фахових олімпіадах таких як 

 • Міжнародна Олімпіада у сфері інформаційних технологій для студентів вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації «IT-Планета» (ІТ-Олімпіада)
 • змагання програмістів в області професійного інтелекту OCPC2013
 • Всеукраїнська студентська олімпіада з дисципліни програмування (інформатика)

 

Додаткову інформацію ви можете переглянути на сайті кафедри інформаційних технологій та кібербезпеки http://www.kit401.od.ua