Кафедра теплофізики та прикладної екології

jelezniy

Завідувач кафедри:

Желєзний Віталій Петрович, д. т. н., професор, академік Міжнародної академії холоду, відмінник освіти України.

Телефони: (0482) 68-13-90, (0482) 68-23-39

Сайт кафедри: http://tipe.onaft.edu.ua/

E-mail:   Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Адреса:  вул. Тіниста 9/11, м. Одеса, Україна 65082

                  (аудиторії )Загальна характеристика випускаючої кафедри.

Кафедра інженерної теплофізики – одна із найбільш кваліфікованих енергетичних кафедр України та країн СНД.

Основні напрямки наукових досліджень кафедри такі:

 • комплексне експериментальне й теоретичне дослідження теплофізичних властивостей робочих речовин, які є перспективними для використання у енергетичному обладнанні: нанофлюїдів, теплоносіїв, нафтоплодуктів, ракетного палива, харчової сировини та продуктів;
 • пошук речовин з наперед заданими властивостями для сучасних технологій;
 • експериментальне дослідження теплофізичних властивостей сумішей у надкритичному стані як середовища для створення сучасних технологій для отримання корисних біологічно активних речовин и продуктів для фармацевтичної промисловості;
 • комп’ютерне моделювання й розрахунок полімерного твердого азоту;
 • термодинамічна та фазова поведінка природних й альтернативних холодоагентів;
 • термодинаміка холодильних циклів;
 • еколого-енергетичний аудит и менеджмент в холодильній промисловості;
 • раціональне використання сировини й енергетичних ресурсів в харчових технологіях;
 • застосування інформаційних технологій в термодинамічних дослідженнях.

Кафедра інженерної теплофізики біла створена в 1963 р. в Одеському технологічному інституті ім. М.В Ломоносова. В 1969 р. кафедра разом із теплофізичним факультетом була переведена до Одеського технологічного інституту харчової та холодильної промисловості (тепер Одеська державна академія холоду). Становлення кафедри пов’язане з іменами видатних українських вчених у галузі технічної термодинаміки і теплофізики професорів Геллера З.І., Кессельмана П.М., Оніщенко В.П.

Першим завідувачем кафедри був д.т.н., професор Давид Петрович Гохштейн (до 1969 р.), який зробив великий вклад у розбудову, оновлення, технічне та методичне переоснащення кафедри. Були створені піонерські наукові напрямки діяльності кафедри, які мають світовий рівень. Професор Зиновій Ісаєвич Геллер обіймав посаду завідуючого кафедрою до 1971 р. У цей час була проведена модернізація наукового обладнання кафедри, створено новий цикл лабораторних робіт, вперше на Україні була створена науково-експериментальна база для підготовки спеціалістів в галузі теплофізики. З 1971 р. завідуючим кафедрою Інженерної теплофізики був д.т.н., професор Павло Мойсейович Кессельман, при якому кафедра стала світовим лідером в вивченні теплофізичних властивостей технічно важливих речовин в різному агрегатному стані. З 1987 р. по 2008 р. кафедру очолював д.т.н., професор Оніщенко Володимир Петрович. До основних досягненнь кафедри в останні роки слід віднести масштабні дослідження теплофізичних властивостей озонобезпечних хладагентів та їх сумішей з компресорними мастилами, а також харчової сировини, розвиток сучасних методів еколого-енергетичного аналізу ефективності використання сировини і енергетичних ресурсів в холодильній промисловості та харчових технологіях.

З 2008 р. кафедру очолює д.т.н., професор Віталій Петрович Железний, відомий фахівець в галузі експериментальної й теоретичної теплофізики, академік Міжнародної академії холоду, член редколегії журналу „Холодильна техніка і технологія”, член робочої групи „Властивості хладагентів й теплоносіїв” Російської академії наук, технічний консультант таких всесвітньовідомих фірм, як DuPont (США), Hantsman Petrochemical Corp (США), група «НОРД» (Україна), РЕФМА (Україна), стипендіат фонду „Касси Мяновського (Польща). Останні 15 років проф. Железний В.П. веде сумісні теплофізичні дослідження з іноземними вченими Росії, США, Індії, Білорусії, Польщі та Німеччини. Він керівник і учасник міжнародних проектів ДФФИ з Білорусією, Індією; їм отримано гранти CRDF Фонду Цивільних Досліджень та Розвитку (США), в т.ч. гранти НАТО, один з керівників Міжнародної конференції НАТО „Nonlinear Dielectric Phenomena in Complex Liquids”, 10-14 May,2003, Poland).

Учні В.П. Железного отримали престижні міжнародні премії (Саді Карно Міжнародного інституту холоду у 1995 р. – Франція) та стипендій Президента і Кабінету Міністрів України для молодих вчених.

Професор В.П Железний бере участь у роботі спеціалізованої вченої ради ОДАХ по захисту кандидатських та докторських дисертацій.

Під керівництвом професора В.П. Железного успішно захищені десять кандидатських дисертацій.

За останні три роки захищені такі роботи:

 1. Биковець Наталія Петрівна „Методика расчета эквивалентной эмиссии парниковых газов в промышленности (новые индикаторы для эколого-энергетического аудита и менеджмента)”. Одеса, 2006 р.
 2. Анчербак Сергій Миколайович „Термодинамічні властивості розчинів R-245fa / поліефірне мастило” (Експеримент, методи прогнозування)», Одеса, 2007 р.
 3. Сєчених Віталій Валерійович “В'язкість розчинів холодоагентів із компресорними мастилами (Експеримент, методи прогнозування)”, Одеса, 2008 р.
 4. Ніченко Сергій Володимирович „Вплив компресорних мастил на термодинамічні властивості робочих тіл холодильного устаткування”, Одеса, 2008 р.

Випускаюча кафедра інженерної теплофізики налічує 13 осіб професорсько-викладацького складу, з них: 1 (8 %) – професор, 7 (54 %) – доцентів; 5 (38 %) – старших викладачів без наукового ступеня. Відповідність базової освіти профілю дисциплін, що викладаються співробітниками кафедри, складає 100%.

Функціонування кафедри інженерної теплофізики ґрунтується на збереженні досягнень та традицій національної вищої школи, інтеграції системи вищої освіти у світовий освітній простір, розширенні доступу до якісної вищої освіти та мобільності студентів, забезпеченні працевлаштування випускників. Ключовим завданням професорсько-викладацького складу кафедри є орієнтація на кінцевий результат: знання, уміння та навички випускників, що повинні бути застосовані та використані на користь держави.

Основні напрямки наукових досліджень кафедри такі:

 • комплексне експериментальне й теоретичне дослідження теплофізичних властивостей робочих речовин, які є перспективними для використання у енергетичному обладнанні: нанофлюїдів, теплоносіїв, нафтоплодуктів, ракетного палива, харчової сировини та продуктів;
 • пошук речовин з наперед заданими властивостями для сучасних технологій;
 • експериментальне дослідження теплофізичних властивостей сумішей у надкритичному стані як середовища для створення сучасних технологій для отримання корисних біологічно активних речовин і продуктів для фармацевтичної промисловості;
 • комп’ютерне моделювання й розрахунок полімерного твердого азоту;
 • термодинамічна та фазова поведінка природних і альтернативних холодоагентів;
 • термодинаміка холодильних циклів;
 • еколого-енергетичний аудит і менеджмент в холодильній промисловості;
 • раціональне використання сировини й енергетичних ресурсів в харчових технологіях;
 • оцінка антропогенного впливу на навколишнє природне середовище;
 • застосування інформаційних технологій в термодинамічних дослідженнях.

ДОПОВІДІ НА МІЖНАРОДНИХ І ВСЕУКРАЇНСЬКИХ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ СПІВРОБІТНИКІВ КАФЕДРИ ІНЖЕНЕРНОЇ ТЕПЛОФІЗИКИ

Тільки у 2007 році співробітники кафедри інженерної теплофізики прийняли участь у 7 наукових і науково-методичних конференціях і симпозіумах, на яких зроблено 26 доповідей. У 2008 році – на 10 конференціях зроблено 19 доповідей по різних наукових напрямках.

2007 рік

  1. Zhelezny V.P., Nichenko S.V., Semenyuk Ya..V., Kosoy B.V., Kryzanovsky S.S. The Accounting of Oil Additives Effect on Energy Efficiency of Refrigerating Equipment // Abstracts 5-th International Conference “Problems of Industrial Heat Engineering “ May 22-27, 2007 , Kiev, Ukraine.- P.223-224.

 

  1. Semenyuk Yu. V., Nichenko S.V., Sechenikh V.V. An Investigation of the Thermophysical Properties of Solution Refrigerant – Compressor Oil:R245fa/Planetelf ACD 100FY, R600a/ HMI Azmol and R600a/ Reniso WF 15A // Abstracts 5-th International Conference “Problems of Industrial Heat Engineering “ May 22-27, 2007 , Kiev, Ukraine.- P.229-230.

 

  1. Zhelezny V.P., Kosoy B.V., Stepanova V.P., Khlieva O.Ya. The End and a New the Beginning: Alternative Refrigerants for the New Heat Pumps Generations // Abstracts 5-th International Conference “Problems of Industrial Heat Engineering “ May 22-27, 2007 , Kiev, Ukraine.- P.234-235.

 

  1. Беляева И.М., Потапов М.Д., Онищенко В.П., Владимиров Б.П. Теплопроводность системы эритроциты крови человека-физиологический раствор / Збірник наукових праць VI науково-технічної конференції "Сучасні проблеми холодильної техніки і технології", вересень 2007, Одеса - Одеса, ОДАХ, 2007.- с.31-32.

 

  1. Желіба Ю.О., Харченко С.В., Оніщенко М.В. Енергозбереження в процесах циклічної холодильної обробкт м'ясної сировини / Збірник наукових праць VI науково-технічної конференції "Сучасні проблеми холодильної техніки і технології", вересень 2007, Одеса- Одеса, ОДАХ, 2007.- с.52-54.

 

  1. Нгуен Вьет Зунг, Онищенко В.П., Лагутин А.Е., Дидык Н.Н. Экспериментально-теоретическое исследование процессов холодильного хранения плодов манго в МГС / Збірник наукових праць VI науково-технічної конференції "Сучасні проблеми холодильної техніки і технології", вересень 2007, Одеса- Одеса, ОДАХ, 2007.- с.91-92.

 

 1. Ниченко С.В., Семенюк Ю.В., Железный В.П. Влияние примесей компрессорного масоа на показатели эффективностикомпрессорной системы / Збірник наукових праць VI науково-технічної конференції "Сучасні проблеми холодильної техніки і технології", вересень 2007, Одеса- Одеса, ОДАХ, 2007.- с.93-94.

2008 рік

  1. Zhelezny V.P., Semenyuk Yu.V., Sechenih V.V., Nichenko S.V., Lozovsky T.L. New Method for Prediction of the Thermophycsical Properties for the Refrigerant –Oil Solution // Abstracts 4th International Conference “Physics ofLiquid Matter: Modern Problems. May23-26, 2008 .- Kyiv, Ukraine.- 2-14.P.

 

  1. Ниченко С.В., Семенюк Ю.В., Сеченых В.В., Лозовский Т.Л. Желєзний В.П.. Экспериментальное исследование и моделирование термодинамических свойств растворов R600a/Reniso WF 15A / Тематичний збірник наукових праць „Обладнання та технології харчових виробництв” .- Донецьк.-2008.-Вип.19.- С.112 – 122.

 

  1. Ниченко С.В., Семенюк Ю.В., Лозовский Т.Л. Железний В.П.. Показатели эффективности компрессорной системы, работающей на R600a/Reniso WF 15A / Тематичний збірник наукових праць „Обладнання та технології харчових виробництв” .- Донецьк.-2008.-Вип.19.- С.284 – 292.

 

  1. Железный В.П., Семенюк Ю.В., Сеченых В.В, Лозовский Т.Л. Новые структурно-аддитивные методы прогнозирования теплофизических свойств растворов хладагент/масло / Тезисы докладов 12 Российской конференции по теплофизическим свойствам веществ. – 7-10 октября 2008г.- Москва, Россия.-С.141-142.

 

 1. Железный В.П., Семенюк Ю.В., Лозовский Т.Л. Методические особенности экспериментального-расчетных исследований давления насыщенных паров и поверхностного натяжения смесевых хладагентов и растворов хладагент /масло / Тезисы докладов 12 Российской конференции по теплофизическим свойствам веществ. – 7-10 октября 2008г.- Москва, Россия.-С.224

 

Склад кафедри: 

 

ПIБ  
ЖЕЛЄЗНИЙ ВІТАЛІЙ ПЕТРОВИЧ зав.каф., професор,   д.т. н.
ГЕЛЛЕР ВОЛОДИМИР ЗІНОВІЙОВИЧ професор
ЦИКАЛО АЛЬФРЕД ЛЕОНІДОВИЧ професор
ЗАГОРУЙЧЕНКО МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ доцент, к.т.н
ЗАЦЕРКЛЯНИЙ МЕЛЕНТІЙ МЕЛЕНТІЙОВИЧ доцент, к.т.н
ГРАНДОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ доцент, к.т.н
ГУБАНОВ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ доцент, к.т.н
ДИХАНОВ СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ доцент, к.т.н
ПЕТРОВА ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА доцент, к.т.н
СЕМЕНЮК ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ доцент, к.т.н
ЧУХРІЙ ЮРІЙ ПАНТЕЛЕЙМОНОВИЧ  доцент, к.т.н
ЩЕКОТОЛІНА СВІТЛАНА АРСЄНІЄВНА доцент, к.т.н
ЯКУБ ЛІДІЯ МИКОЛАЇВНА доцент, к.т.н
САВЧЕНКО АНДРІЙ СТАНИСЛАВОВИЧ старший викладач
ІВЧЕНКО ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ асистент
ЛОЗОВСЬКИЙ ТАРАС ЛЕОНТІЙОВИЧ асистент
НІКУЛІНА АНАСТАСІЯ СТАНІСЛАВІВНА асистент
ШЕСТОВА ТЕТЯНА ДМИТРІВНА асистент
 
 Додаткову інформацію ви можете переглянути на сайті кафедри теплофізики та прикладної екології http://tipe.onaft.edu.ua/