Кафедра кріогенної техніки

image005

Завідувач кафедри: Симоненко Юрій Михайлович, д. т. н., професор.

Телефони: (048) 726-91-16.

Сайт кафедри: http://kriokafe.at.ua/http://kriokafe.irce.od.ua/

E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Адреса:  вул. Дворянська, 1/3, м. Одеса, Україна 65082

                  (аудиторія 336)
   Історія кафедри. Кафедра кріогенної техніки ОНАХТ була заснована в 1958 році. Наказом ректора інституту В.С. Мартиновського з кафедри холодильних машин виділилася кафедра глибокого охолодження, транспорту і поділу газів.
image003

  Першим керівником кафедри став доцент Алексєєв В.П., що також був заступни-ком ректора з наукової роботи інституту. Володіючи фундаментальною теоретичною під-готовкою і маючи широкий спектр наукових інтересів, Валентин Петрович організував творчій колектив вчених і викладачів. Були підготовлені учбово-методичні матеріали і створена лабораторна база для підготовки фахівців в області глибокого холоду. Розширення потреб промисловості привело до організації у 1971 році кафедри кріогенних машин. Вона спеціалізувалася в області кріогенної техніки, що базується на водневих і гелієвих температурах, а також на скрапленні гелію, водню, неону. Керівником кафедри став професор Наєр В.А.

 Довгий час кафедри кріогенних установок і кріогенних машин існували паралель-но. Вони готували молодих фахівців і аспірантів, кожна по своєму профілі. Науковими підрозділами кафедр виконувався великий обсяг держбюджетних і госпрозрахункових НИР. У 80-х роках з кафедри кріогенних установок виділилася кафедра технічної кріофізики, керована професором Лавренченко Г.К., яка існувала до 1986 року. У 1997 році кафедри кріогенних установок і кріогенних машин були об'єднані в кафедру кріогенної техніки, яку в даний час очолює д.т.н. Симоненко Ю.М.

 Наукові напрямки усіх вищевказаних кафедр охоплювали різноманітні дослідження повітророздільних установок, тепломасобменної апаратури кріогенних установок, різних типів дросельних і вихрових мікроохолоджувачів, у тому числі працюючих на сумішах агентів, кріомедицини і кріогенних систем життєзабезпечення. Світове визнання одержали роботи в області термодинамічних і теплофізичних властивостей робочих тіл. За цей час було захищено 7 докторських і більш 50 кандидатських дисертацій.

 Ряд співробітників кафедри одержали звання Заслуженого діяча науки України (проф. Наєр В.А., проф. Лавренченко Г.К.), а професор Наєр В.А. став Лауреатом державної премії України. В цей час кафедра налічує 5 докторів наук, 6 кандидатів наук.

 

Викладачі кафедри: 

ПIБ  
СИМОНЕНКО ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ зав.кафедри, професор, докт. техн. наук
БОНДАРЕНКО ВІТАЛІЙ ЛЕОНІДОВИЧ професор, докт. техн. наук, академік МАХ
НАЄР В'ЯЧЕСЛАВ АНДРІЙОВИЧ професор, докт. техн. наук, академік МАХ
ТРОЦЕНКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ професор, докт. техн. наук
ЛАВРЕНЧЕНКО ГЕОРГІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ професор, докт. техн. наук
ВАСЮТИНСЬКИЙ СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ доцент, канд. техн. наук
КРАВЧЕНКО МИХАЙЛО БОРИСОВИЧ доцент, канд. техн. наук
ДАЛАКОВ ПЕТРО ІВАНОВИЧ старший викладач, канд. техн. наук
ЦВЕТКОВСЬКА ЛАРИСА НИКІФОРІВНА доцент, канд. техн. наук
БРЮХАНОВА ЗІНАЇДА АНТОНІВНА доцент, канд. техн. наук
ПОДДУБНА МАРИНА ВОЛОДИМИРІВНА  старший викладач

 

 Наукові діяльність кафедри:

 image027

        Наукова діяльність кафедри традиційно ведеться по тематиці, яка пов'язана с науковими школами, що склалися за роки існування кафедри:

1. Розробка кріогенних технологій видобутку з повітря рідкісних газів високої чистоти (99,995%),  зокрема неону, гелію та ксенону.

2. Розробка кріогенних мікроохолоджувачів для електроніки, інфрачервоної техніки та приладів, використуючих явище надпровідності.

3. Застосування кріогенної техніки в медицині та біології.

4. Комп'ютерне моделювання, дослідження і проектування кріогенного обладнання,

5. Дослідження термодинамічних і теплофізичних властивостей робочих тіл (у тому числі сумішей робочих речовин).

Діяльність кафедри у цьому напрямку принесла плідні плоди. За останні 3 роки захищені 3 кандидатські і одна докторська дисертації:

1. Поддубна М.В. Термодинамічний аналіз процесів і циклів кріогенних систем на основі методу послідовного виключення складових ексергетичних втрат (кандидатська дисертація) - 2012 р. Науковий керівник – Троценко О.В.

2. Далаков П.І. Визначення конструктивних особливостей ы робочих характеристик термоакустичного генератору холоду (ТАГХ) (кандидатська дисертація). – 2012 р. Науковий керівник - д.т.н. Бондаренко В.Л.

3. Валякіна А.В. Розчинність газів у рідинах і термодинамічні властивості для бінарних систем кріо- та холодоагентів. – 2013 р. Науковий керівник - д.т.н.           Троценко О.В.

4. Симоненко Ю.М. Науково-технологічні основи підвищення ефективності кріогенної сепарації рідкісних газів (докторська дисертація). – 2010 р. Консультант – д.т.н. Бондаренко В.Л.

Науково-дослідницька робота на кафедрі кріогенної техніки має ґрунтовний характер. Викладачі кафедри активно працюють над науковими роботами згідно індивідуальних планів. На кафедрі виконуються бюджетні науково-дослідні теми, до виконання наукових досліджень залучаються студенти старших курсів, які беруть участь в олімпіадах і конкурсах студентських науково-технічних робіт, а також виступають з доповідями на щорічних науково-технічних конференціях викладачів, співробітників і студентів ОНАХТ.

Результати наукової діяльності кафедри кріогенної техніки відображаються у вітчизняних і закордонних періодичних виданнях. Викладачі та співробітники кафедри традиційно приймають участь в міжнародних виставках та конференціях, підтримують творчі стосунки з закордонними колегами. Практикується обмін досвідом у вигляді блоків електронних лекцій з співробітниками МДТУ ім. Н.Э. Баумана (кафедра Э4 «Холодильна, кріогенна техніка, системи кондиціювання та життєзабезпечення»). Регулярно у кожному збірнику робіт МДТУ виходять декілька статей аспірантів та співробітників нашої кафедри. Перед співробітниками кафедри виступив з курсом лекцій по організації учбового лабораторного практикуму представник Університету NSW (відділення інженерної механіки, Сідней, Австралія). Три співробітника кафедри входили у состав групи учасників Першої міжнародної виставки Україна-США (Чикаго).

Наукові напрями, що розвиваються в рамках госпдоговірних та держбюджетних НДР, викликають інтерес у представників наукових та промислових кіл зарубіжних країн. Окремо, по темах «Техніко-економічне обґрунтування технологічного процесу та комплексу установок для одержання інертних газів з віддутєвих потоків аміачного виробництва» та «Розробка принципових положень, вибір обладнання та створення схеми комплексу кріогенної технології для утилізації і очищення продуктів з потоку віддутєвих газів» підтверджена зацікавленість в сумісних дослідженнях з боку концернів «Achema group» (Литва), «Chart Ferox, a.s.»(Чеська Республіка)  та об’єднання «AКРОН» (Росія).

Співробітники кафедри приймають участь у постановці задач кріогенних досліджень та поданні практичної допомоги кріогенній лабораторії Грузинського фізико-технічного інституту(м. Тбілісі).

Наукові дослідження, які проводяться на кафедрі, тісно пов’язані з навчальним процесом, все обладнання, що використовується для на науково-дослідницької роботи, застосовується у навчальному процесі.

 

 Лабораторно-учбова база:

image029 image031

З моменту створення кафедри постійно розвивалася й обновлялася її матеріальна база. Наприкінці 50-х років у машинному залі змонтована повітророздільна установка американської фірми «Independence» продуктивністю 15м3/год кисню. Через десятиліття її замінила вітчизняна установка високого тиску АжК-0,02М (20м3/год азоти і 8кг/год кис-ню). Для навчальних і лабораторних цілей змонтовані і знаходяться в експлуатації повіт-ророздільні комплекси на базі одноступеневих газових кріогенних машин ЗИФ-800 і ЗИФ-1000 продуктивністю 7 ...10м3/год рідкого N2.

Для забезпечення роботи гелієвого детандерного зріджувача Г-8 у 1992р. був ство-рений додатковий контур компримування й очищення робочого тіла. У цей же час за до-говором з ракетно-космічним комплексом «Енергія» і ПО «Геліймаш» (м.Москва) був введений в експлуатацію комбінований зріджувач неону і гелію на базі двоступеневої га-зової кріогенної машини КГМ-100/20. Це дозволило забезпечити ряд прикладних науково-дослідних робіт при температурах до 27 К. Проведено дослідження властивостей констру-кційних матеріалів, сорбентів і низькотемпературної термоізоляції.

У лабораторіях кафедри розгорнуті більш десяти діючих дослідно-промислових установок для вивчення процесів фракційної конденсації, ректифікації, адсорбції і вимо-рожуванів компонентів. Створено могутні системи кріогенного забезпечення. Вони здатні протягом тижнів кріостатувати досліджувані об'єкти масою в сотні кілограм на темпера-турних рівнях 66 і 28 К . У стадії монтажу – гелієвий рефрижератор-зріджувач КГУ-600 холодопродуктивністю 600 Вт на рівні 18 К.

У співдружності з компанією «Айсблік» у 1994р. утворена лабораторія газового аналізу. Аналітичний комплекс оснащений новітніми приладами виміру й обробки інфор-мації. У складі лабораторії унікальне вітчизняне і закордонне устаткування: масспектро-метр МХ-7304, хроматографи «3700», високочутливі гелієво-іонізаціонні детектори фірми «VICI». Вони дозволяють реєструвати наявність домішок у газах на рівні 0,0000001%. Для обробки даних на комп'ютері використовуються спеціальне програмне забезпечення «Му-льтіхром».

У 2002 р. організований клас комп'ютерного проектування. У ньому проходять навчання студенти IV і V курсів. Починаючи з 2004р. графічні частини дипломних проек-тів спеціалістів та магістрів представляються у виді електронної документації.

 

Працевлаштування:

Кращі студенти спеціальності успішно працюють на наступних підприємствах:

1. ОАО «Айсблік», м. Одеса.

2. ПКФ «Кріопром», м. Одеса.

3. Air Liquide Welding, Україна.

4. ПАО "Линде Газ Украина".

5. АрселорМиттал, м. Кривий Ріг.

 

 

  Додаткову інформацію ви можете переглянути на сайті кафедри кріогенної техніки http://kriokafe.at.ua/