Кафедра холодильних машин, установок і кондиціонування повітря

hmelnuk

Завідувач кафедри: Хмельнюк Михайло Георгійович, д. т. н., професор, академік Міжнародної академії холоду.

Телефони: 720-91-20, 723-36-07, 720-91-62, 720-91-15, 720-91-02.

Сайт кафедри: http://kafedra-h-m.at.ua

E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Адреса:  вул. Дворянська, 1/3, м. Одеса, Україна 65082

                   (аудиторії 34(зав), 35, 36, 37)

 Загальна характеристика випускової кафедри

Кафедра холодильних машин і установок – одна із найбільш кваліфікованих кафедр України та країн СНД.

Основні напрямки наукових досліджень кафедри такі:

 • комплексне експериментальне й теоретичне дослідження теплофізичних властивостей робочих речовин, які є перспективними для використання у енергетичному обладнанні: холодильних машин, теплоносіїв, харчової сировини та продуктів;
 • пошук речовин з наперед заданими властивостями для сучасних технологій;
 • експериментальне дослідження процесів тепло-масообміну при експлуатації охолоджувальних систем холодильників;
 • термодинамічна та фазова поведінка природних й альтернативних холодоагентів;
 • термодинаміка холодильних циклів;
 • еколого-енергетичний аудит и менеджмент в холодильній промисловості;
 • раціональне використання сировини й енергетичних ресурсів в харчових технологіях;
 • експериментальне та теоретичне дослідження процесів холодильної технології при охолоджуванні та зберіганні харчових продуктів;
 • розробка теплообмінних апаратів холодильних установок;
 • розробка і дослідження термоелектричних пристроїв.

kafedraXMY В 1950 році на початку організації випуску інженерів зі спеціальністю “Холодильні і компресорні машини і установки” в інституті було утворено дві кафедри низькотемпературного профілю: кафедра холодильних машин на чолі з професором В.С.Мартиновським і кафедра холодильних установок під керівництвом професора С.Г.Чукліна.

На протязі минулих 58 років ці кафедри здійснювали випуск фахівців з холодильних машин і установок, вели плідну науково-дослідницьку роботу. Були сформовано дві широко відомі наукові школи: термодинамічна наукова школа професора В.С.Мартиновського, до сфери наукових інтересів якого відносилися термодинамічний аналіз циклів холодильних машин і теплових насосів, дослідження різних методів отримання штучного холоду, дослідження турбохолодильних машин, абсорбційних машин, дослідження термоелектричних охолодників, і наукова школа професора С.Г.Чукліна, основні напрямки наукової діяльності якої пов’язані з розробкою нових холодильних систем та вдосконаленням крупних холодильників, зниженням втрат харчових продуктів при їх холодильній обробці та зберіганні, енергетичної ефективності і експлуатаційної надійності систем охолодження.

Випускаюча кафедра Холодильних машин і установок налічує 24 осіб професорсько-викладацького складу, з них: 6 ( 25%) – професорів, 12 (50%) – доцентів; 6 (25%) – викладачів без наукового ступеня. Відповідність базової освіти профілю дисциплін, що викладаються співробітниками кафедри, складає 100%.

Функціонування кафедри холодильних машин і установок ґрунтується на збереженні досягнень та традицій національної вищої школи, інтеграції системи вищої освіти у світовий освітній простір, розширенні доступу до якісної вищої освіти та мобільності студентів, забезпеченні працевлаштування випускників. Ключовим завданням професорсько-викладацького складу кафедри є орієнтація на кінцевий результат: знання, уміння та навички випускників, що повинні бути застосовані та використані на користь держави.

При кафедрі холодильних машин і установок діє денна і заочна аспірантура, в якій на даний час навчається 16 аспірантів, в тому числі за заочною формою навчання 8 осіб.

Наукова діяльність здійснювалася працівниками кафедри холодильних машин і установок у співробітництві з науково-дослідним сектором (НДС) і проблемною науково-дослідною лабораторією, що входить до складу НДС.

Наукова діяльність кафедри сконцентрована на пяти пріоритетних напрямах розвитку науки і техніки:

 • Розробка наукових основ стратегії розвитку системи зберігання поточних і резервних продовольчих запасів України.
 • Розробка наукових основ оцінки харчової цінності продуктів при їх зберіганні та транспортуванні
 • Створення високонадійних термоелектричних мікроохолоджувачів для електро-оптичних елементів телекомунікаційних систем..
 • Розробка енергозберігаючих систем відведення тепла промислових установок (хімічна, металургійна, харчова промисловість).
 • Створити малоагентоємні, енергетично досконалі холодильні системи АПК.

Слід окремо визначити, що тематика сучасних науково-технічних досліджень кафедри холодильних машин і установок є продовженням багаторічних досліджень наукових шкіл професорів В.С.Мартиновського і С.Г.Чукліна.

 • Розробка основ методології проектування холодильників різного призначення з врахуванням критеріїв продовольчої, енергетичної, екологічної і економічної безпеки загальної системи зберігання продовольчих запасів України. Виконано аналіз типових проектних рішень будівельних споруд холодильників (проекти провідних організацій та енерговитратності одно- і багатоповерхових холодильників).
 • Рoзробка та створення нового покоління сонячних колекторів на основі полімерних матеріалів.
 • Дослідження розробка принципових основ конструктивного вдосконалення холодильних компресорів при їх переводі на озононеруйнуючі холодоагенти різноманітних типів.
 • Аналіз можливостей застосування напівпровідникових систем, виробляючих холод при змінних температурах.
 • Теоретичне обґрунтування та розробка енергоощадних засобів проведення біотехнологічних процесів та створення мікроклімату у холодильних камерах при зберіганні соковитих сількогосподарських продуктів.
 • Технології тепловологісної обробки повітря в розчинах, харчових продуктах та організмі людини.
 • Екологічна та еколого-енергетична оцінка біохімічних та теплофізичних процесів у розчинах, газових сумішах та біологічних середовищах.
 • Розробка і дослідження тепломасообмінних апаратів і теплових контурів для енерготехнологічних систем нафтохімічних виробництв (газо та нафтотранспортних систем, перевантажувальних комплексів насипних і навалювальних вантажів, виробництв хімічних і виробництв переробки нафти і газу).

Перелік надрукованих наукових праць:

 1. Морозюк Т.В. Теория холодильних машин и тепловых насосов. - Одесса. Студия «Негоциант», 2006г. – 712с. (с приложением).
    
 2. Хмельнюк М.Г., Шевченко В.О., Чумак И.Г. Определение типа фазового равновесия смеси холодильных агентов на основе аммиака // Холодильная техника и технология. – 2006. №4 (102). - С. 13-17.
   
 3. Хмельнюк М.Г., Лавренченко Г.К., Корба Е.Н. Исследование перспектив применения смесей диоксида углерода с углеводородами как рабочих веществ холодильных машин // Холодильная техника и технология. – 2006. №4 (102). - С. 23-28.
   
 4. Хмельнюк М.Г., Мартынюк М.О., Зозуля О.В Характеристики центробежного пропанового компрессора при переводе его смесь пропан/этан// Холодильная техника и технология. – 2007. №4 (108). - С. 5-10.
   
 5. Хмельнюк М.Г., Мартынюк М.О., Зозуля О.В. Повышение эффективности установки низкотемпературной конденсации природного газа // Технические газы. – 2008. №4. – С.30 -35.
   
 6. Хмельнюк М.Г., Корба Е.Н. Природные хладагенты и их смеси как новые «старые» рабочие тела холодильных машин. // Холодильна техніка і технологія. – 2008. №4 (114). - С. 16 - 20.
   
 7. Morosuk T. Structural and Parametric Optimization of an Absorption Refrigeration Machine // Inverse Rectification as Auxiliary Absorption Process. - Diffusion in Solids and Liquids, (ISBN 3-908451-36-1) Vol.258-260, pp. 219-224.
   
 8. Morosuk T., Morosuk L., Nikulshin R. . - Entropy-cycle method for analysis of refrigeration machine and heat pump cycle // Thermal science, Vol. 10,№ 1,2006 рр. 111-124.
   
 9. Морозюк Т.В., . Морозюк Л.И, Соколовская В.В Осаждение в теплообменных аппаратах: новый взгляд на проблему // Промышленная теплотехника. –Том 30 – №4 (2008). – с.30-35.
   
 10. Морозюк Т.В., Парцхаладзе Э.Г., Бернацкий А. Динамика роста энтропии в пористой структуре, представляющей внутреннее загрязнение в теплообменных аппаратах // Международный научный журнал «Проблемы механики», № 3 (20/1), 2005, с. 48-52.
   

Склад кафедри

ПIБ 
ХМЕЛЬНЮК МИХАЙЛО ГЕОРГІЙОВИЧ зав.каф.,академік МАХ, професор, д.т.н.
МОРОЗЮК ТЕТЯНА ВЛАДИЛЕНІВНА професор, д.т.н.
ГОРДІЄНКО ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ доцент, к.т.н.
ЖЕЛІБА ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ доцент, к.т.н.
ПОДМАЗКО ОЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ доцент, к.т.н.
КОГУТ ВОЛОДИМИР ОМЕЛЯНОВИЧ доцент, к.т.н.
ЛАГУТІН АНАТОЛІЙ ЮХИМОВИЧ професор, д.т.н.
ХАРЧЕНКО СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ ст.викл.зам.дек
ЗІМІН ОЛЕКСІЙ В’ЯЧЕСЛАВОВИЧ доцент, к.т.н.
СТОЯНОВ ПАВЛО ФОМИЧ ст.викл., к.т.н.
ЯКОВЛЕВА ОЛЬГА ЮРІЇВНА ст.викл., к.т.н.
ТІТЛОВ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ професор, д.т.н.
СОКОЛОВСЬКА ВІКТОРІЯ ВІКТОРІВНА ст.викл., к.т.н.
МОРОЗЮК ЛАРИСА ІВАНІВНА доцент, к.т.н.
НІКУЛЬШИН РУСЛАН КОСТЯНТИНОВИЧ професор, д.т.н.
ЯКОВЛЕВ ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ доцент, к.т.н.
ПЕТРЕНКО ВОЛОДИМИР ОЛЕКСІЙОВИЧ доцент, к.т.н.
ЄРІН ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ асистент
ВОЛОВИК ОЛЕКСІЙ СТАНИСЛАВОВИЧ асистент
ЛИПА ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ доцент, к.т.н.
ЖИХАРЄВА НАТАЛІЯ ВІТАЛІЇВНА ст.викл., к.т.н.
ПІЩАНСЬКА НОННА ОЛЕКСАНДРІВНА асистент
ПОДМАЗКО ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ асистент, к.т.н.
ДЕМ'ЯНЕНКО ЮРІЙ ІВАНОВИЧ доцент, к.т.н.

 

Додаткову інформацію ви можете переглянути на сайті кафедри холодильних машин, установок та кондиціонування повітря   http://kafedra-h-m.at.ua