Факультет інформаційних технологій та кібербезпеки


KotlukДекан
Котлик Сергій Валентинович к.т.н., доцент
Телефон: 720-91-10

Факультет інформаційних технологій та кібербезпеки входить до складу навчально-наукового інституту холоду, кріотехнологій та екоенергетики ім. Мартиновського. На факультеті здійснюється підготовка фахівців за трьома освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст та магістр за напрямами підготовки: «Комп´ютерні науки» та «Комп´ютерна інженерія».

На факультеті інформаційних технологій студенти мають змогу навчатися за наступними спеціальностями:

 • Інформаційні управляючі системи та технології
 • Інформаційні технології проектування
 • Комп’ютерні системи та мережі
 • Спеціалізовані комп’ютерні системи

Спеціальність«Інформаційні управляючі системи та технології» належить до напряму “Комп’ютерні науки» та забезпечується на кафедрі інформаційних технологій.

Основними спеціалізаціями є:

 • фундаментальна інформатика та інформаційні технології;
 • прикладна математика та інформатика.

Досвід підприємств, що вміють добре організовувати інформаційне обслуговування робітників апарату управління, показує, що багато проблем можна вирішити, якщо базу стратегічних даних формувати одночасно з розробкою та використанням інформаційно-управляючих систем (ІУС) різного типу. ІУС надає змогу накопичувати інформацію про минуле й сучасне; складати прогнози розвитку подій; мати уявлення про реальні справи на підприємстві в конкретний відрізок часу тощо.

Наприкінці навчання випускники отримують відповідну кваліфікацію:

 • Спеціаліст – програміст прикладний.
 • Магістр  аналітик комп’ютерних систем.

 Відповідно до існуючої номенклатури випускник даної спеціальності може займати такі посади: науковий співробітник (обчислювальні системи); аналітик комп´ютерних систем; інженер з комп´ютерних систем; інженер із застосуванням комп´ютерів; конструктор комп´ютерних систем; інженер з програмного забезпечення комп´ютерів; інженер з застосування комп´ютерів; консультант у галузі обчислювальних систем; інженер-дослідник; науковий співробітник; начальник (завідувач) виробничої лабораторії; завідувач лабораторії; викладач вищого навчального закладу; інженер-програміст; начальник дослідної лабораторії; начальник інформаційно-обчислювального центру.

Крім того, він може працювати на відповідних посадах в наукових установах, організаціях та фірмах, діяльність яких пов´язана з розробкою, використанням, обслуговуванням та ремонтом ІУС, а також у комерційних підрозділах і фірмах, які займаються реалізацією та збутом ІУС.

Спеціальність «Інформаційні технології проектування» належить до напряму «Комп´ютерні науки» та забезпечується на кафедрі інформаційних технологій.

 Основними спеціалізаціями є:

 • математичне забезпечення та адміністрування інформаційних систем;
 • системи автоматизованого проектування в машинобудуванні та енергетиці;
 • комп´ютерне проектування і дизайн.

Сучасне суспільство вже неможливо уявити без використання інформаційних технологій у будь-якій галузі людської діяльності. Всі звичайні речі, що нас оточують та використовує людина – від створення дизайну речі, або її креслення, всіх необхідних розрахунків та її виготовлення, до створення реклами речі та її продажу – створюються за допомогою комп´ютерних програм, що допомагають проектувати тривимірні моделі та отримувати креслення, керують обладнанням та інше. Створення друкованих та електронних видань, розробка сайтів та програм для роботи в мережі Internet – це теж використання інформаційних технологій проектування. Без створення та використання програм для комп´ютерної графіки та анімації не обійдеться ні рекламний відеоролик та сучасний фільм зі спеціальними ефектами, ні комп´ютерна гра та наочна візуалізація проекту – будь то будівля, інтер´єр приміщення чи меблі або будь-який пристрій.

Наприкінці навчання випускники отримують відповідну кваліфікацію:

 • Спеціаліст – програміст прикладний;
 • Магістр  аналітик комп´ютерних систем.

Випускник спеціальності «Інформаційні технології проектування» – це IT-спеціаліст, що може працювати в підрозділах організацій та підприємств, пов´язаних з проектною діяльністю. Це може бути: розробка та супровід програмного забезпечення; проектування комп´ютерних інформаційних систем, розробка конструкторської та технологічної документації, розробка тривимірних моделей для виробництва та використання у мультимедійних програмах (візуалізація, композінг, анімація, створення реклами), розробка дизайн-проектів, розробка Web-сайтів.

Спеціальність «Комп´ютерні системи та мережі» належить до напряму «Комп´ютерна інженерія» та забезпечується на кафедрі інформаційно-комунікаційних технологій.

Основними спеціалізаціями є:

 • комп´ютерна безпека;
 • інформаційна безпека телекомунікаційних систем;
 • інфокомунікації.

Одна з найважливіших задач в області телекомунікацій є створення мереж наступного покоління NGN, складовою яких є мережі доступу.

Сьогодні все більше стають затребуваними на ринку праці професії, пов´язані з використанням мікроконтролерних пристроїв та програмованих логічних інтегральних схем. Навчання по цим напрямкам проводять висококваліфіковані фахівці, які поєднують викладання з роботою над реальними проектами в провідних фірмах Одеси.

Випускники можуть працювати у якості системних адміністраторів, інженерів по обслуговуванню комп´ютерної техніки в обчислювальних центрах, на фірмах, які виготовлюють та обслуговують комп´ютерну техніку або на фірмах, які мають великий парк комп´ютерів.

Спеціальність «Спеціалізовані комп´ютерні системи» належить до напряму «Комп´ютерна інженерія» та забезпечується на кафедрі інформаційних систем та мереж.

Основними спеціалізаціями є:

 • інформаційно-аналітичні системи безпеки;
 • комп´ютерний еколого-економічний моніторинг;
 • комп´ютеризовані медичні системи діагностики.

Спеціалізовані комп´ютерні системи (СКС) призначені для вирішення конкретних задач в проблемно-орієнтованих системах, які широко використовуються в галузі аеронавігації, промисловості, будівельної та космічної техніки, робототехнічних комплексах, медицині, побутовій техніці тощо. Перспектива розповсюдження СКС обумовлена високими результатами, які досягнуті в мікро- та нанотехнологіях.

Крім професійних знань з програмування, експлуатації та обслуговування офісних комп´ютерних мереж, фахівці СКС отримують знання з проектування, адаптації та вдосконалення відкритих проблемно-орієнтованих розподілених промислових комп´ютерних мереж.

Місцем працевлаштування випускників можуть бути організації, підприємства, установи тощо різних видів економічної діяльності як в Україні, так і за її межами. Випускники можуть займати посади: адміністратор бази даних; інженер по автоматизованим системам керування виробництвом; інженер по комп´ютерним системам; інженер по налагодженню та випробовуванню систем.

Підготовку майбутніх фахівців на факультеті інформаційних технологій проводять загальноосвітні і спеціальні кафедри. До послуг студентів  сучасні комп´ютерні класи, лабораторії, які обладнані унікальними сучасними експериментальними стендами, приладами, установками. Створені всі умови для участі студентів у науково-дослідній роботі, студентських олімпіадах з навчальних дисциплін та наукових конференціях.

Всі лабораторні та практичні роботи, що безпосередньо пов´язані з інформаційними технологіями, проводяться тільки у комп´ютерних класах з використанням сучасного програмного забезпечення. Значна частина лекцій проводиться з використанням мультимедійної техніки та демонстрацією презентаційного матеріалу або виконання програм, за якими ведеться навчання.

Усі види практики – навчальна, виробнича, переддипломна, науково-дослідна робота студентів проводяться в лабораторіях академії, на провідних підприємствах, науково-дослідних організаціях, які розташовані в м. Одесі і області.

Перелік підприємств, в яких працевлаштовуються наші випускники:

IDE Group, ХВОЯ інтегра, PSOFT, Arka, Intersog, Одеський залізничний вокзал, компанії Тенет та УкрТелеком, українсько-американське торгове підприємство Контакт, Epam Systems, Lohika Systems, Netpeak, Product Engine Inc, NXC, Інтернет агентство NETPROFIT, Банк Південний, Blam! games studio, Luxoft, NetCracker, АТ «Місто Банк», ТОВ GCgroup, Одеський припортовий завод, та багато інших

  Ти бажаєш отримати цікаву, сучасну та високооплачувану професію, яка завжди буде актуальною у суспільстві? - Факультет інформаційних технологій Одеської національної академії харчових технологій чекає на Тебе!

 Список кафедр

 • Кафедра інформаційних систем та мереж
 • Кафедра інформаційних технологій та кібербезпеки
 • Кафедра інформаційно-комунікаційних технологій