ФАКУЛЬТЕТ НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНОЇ ТЕХНІКИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ:

 

Енергетичне машинобудування 

Спеціалізації та програми підготовки:

Холодильні машини і установки

 • Холодильна технологія
 • Системи і установки кондиціонування і життєзабезпечення
 • Суднові холодильні установки
 • Кріогенна техніка і технології
 • Газотурбінні установки і компресорні станції
 • Компресори, пневмоагрегати і вакуумна техніка

 

  ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЇ ЕКОЛОГІЇ, ЕНЕРГЕТИКИ ТА НАФТОГАЗОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Спеціалізації та програми підготовки:
 • Нетрадиційні і відновлювані джерела енергії

Теплоенергетика

Спеціалізації та програми підготовки:
 
 • Теплоенергетика
 • Теплофизика

Нафтогазова інженерія та технології

Спеціалізації та програми підготовки:
 
 • Газонафтопроводи
 • Газонафтосховища

Екологія

Спеціалізації та програми підготовки:
 
 • Екологічна експертиза проектів
 •  Оцінка впливу на навколишнє середовище
 •  Оцінка життєвого циклу продукції
 •  Екологічна сертифікація
 •  Екологічний консалтинг
 • Охорона навколишнього середовища
 • Екологічний аудит
 • Екологічний контроль
 • Екологічна безпека

Технології захисту навколишнього середовища

Спеціалізації та програми підготовки:
 
 • Інженерна екологія
 • Природоохоронне проектування
 •  Ресурсоефективність і чистіші технології (cleaner production)
 • Екологічно безпечні технології
 •  Природоохоронні технології
 •  Екологічна сертифікація
 •  Оцінка впливу на навколишнє середовище на основі ОЖЦ (оцінки життєвого циклу)
 •  Екологічний контроль і аудит
 • Екологічна експертиза проектів
 •  Інженерно-екологічний консалтинг
 • Екобіотехнології

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА КІБЕРБЕЗПЕКИ

 

Комп'ютерні науки та інформаційні технології

Спеціалізації та програми підготовки:
 
Інформаційні управляючі системи та технології:
 • Фундаментальна інформатика та інформаційні технології
 • Прикладна математика та інформатика

Інформаційні технології проектування:

 • Математичне забезпечення й адміністрування інформаційних систем
 • Системи автоматизованого проектування в машинобудуванні та енергетиці
 • Комп'ютерне проектування та дизайн

Комп'ютерна інженерія

Спеціалізації та програми підготовки:
 
 Комп'ютерні системи та мережі:
 • Комп'ютерна безпека
 • Інформаційна безпека телекомунікаційних систем
 • Інфокомунікації

Спеціалізовані комп'ютерні системи:

 • Інформаційно-аналітичні системи безпеки
 • Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг
 • Комп'ютеризовані медичні системи діагностики