СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА

Наказом Мінистерства освіти і науки України від 9 березня 2016 р № 241 в Одеській національній академії харчових технологій затверджено спеціалізовану вчену раду Д 41.088.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.05.14 «Холодильна, вакуумна та компресорна техніка, системи кондиціювання» та 05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика» строком на два роки.
 
Голова ради:  Косой Борис Володимирович, д.т.н., директор науково-навчального інституту, Одеська національна академія харчових технологій, спеціальність 0514.06.
Заступник голови: Хмельнюк Михайло Георгійович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Одеська національна академія харчових технологій, спеціальність 05.05.14.
Вчений секретар: Мілованов Валерій Іванович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Одеська національна академія харчових технологій, спеціальність 05.05.14.
 
Члени ради:
 • Артеменко Сергій Вікторович, д.т.н., завідувач кафедри, Одеська національна академія харчових технологій, спеціальність 05.14.06
 • Басок Борис Іванович, д.т.н., професор, заступник директора, Інститут технічної теплофізики НАН України, спеціальність 05.14.06
 • Вассерман Олександр Анатолійович, д.т.н., професор, професор кафедри, Одеський національний морський університет, спеціальність 05.14.06
 • Гакал Павло Григорович, д.т.н., доцент, завідувач кафедри, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «ХАІ», спеціальність 05.05.14
 • Геллер Володимир Зіновійович, д.т.н., професор, професор кафедри, Одеська національна академія харчових технологій, спеціальність 05.14.06
 • Дорошенко Олександр Вікторович, д.т.н., професор, професор кафедри, Одеська національна академія харчових технологій, спеціальність 05.05.14
 • Железний Віталій Петрович, д.т.н., професор, професор кафедри, Одеська національна академія харчових технологій, спеціальність 05.14.06
 • Лавренченко Георгій Костянтинович, д.т.н., професор, президент, Східноєвропейська асоціація виробників технічних газів «СИГМА», спеціальність 05.05.14
 • Лагутін Анатолій Юхимович, д.т.н., професор, професор кафедри, Одеська національна академія харчових технологій, спеціальність 05.05.14
 • Мазур Віктор Олександрович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Одеська національна академія харчових технологій, спеціальність 05.14.06
 • Недоступ Вадим Іоанович, д.т.н., професор, заступник директора, Фізико-хімічний інститут ім. О. В. Богатського НАН України, спеціальність 05.14.06
 • Петраш Віталій Дем`янович, д.т.н., професор, професор кафедри, Одеська державна академія будівництва та архітектури, спеціальність 05.05.14;
 • Притула Валерій Васильович, д.т.н., професор, професор кафедри, Одеська національна академія харчових технологій, спеціальність 05.05.14
 • Радченко Микола Іванович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, спеціальність 05.05.14
 • Роганков Віталій Борисович, д.ф-м.н., професор, професор кафедри, Одеська національна академія харчових технологій, спеціальність 05.14.06
 • Роженцев Андрій В`ячеславович, д.т.н., професор, професор кафедри, Одеська національна академія харчових технологій, спеціальність 05.05.14
 • Семенюк Юрій Володимирович, д.т.н., доцент, завідувач кафедри, Одеська національна академія харчових технологій, спеціальність 05.14.06
 • Симоненко Юрій Михайлович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Одеська національна академія харчових технологій, спеціальність 05.05.14
 • Смірнов Генріх Федорович, д.т.н., професор, професор кафедри, Одеська національна академія харчових технологій, спеціальність 05.14.06
 • Тітлов Олександр Сергійович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Одеська національна академія харчових технологій, спеціальність 05.05.14
 • Якуб Євген Соломонович, д.ф-м.н., професор, завідувач кафедри, Одеський національний економічний університет, спеціальність 05 14.06