Головний редактор журналу "Холодильна техніка і технологія"

hmelnuk
                

Хмельнюк Михайло Георгійович

     

            У 1975 році  закінчив Одеський технологічний інститут холодильної промисловості та отримав кваліфікацію «інженер-механік» за спеціальністю «Холодильні та компресорні машини і установки». За направленням Міністерства вищої освіти Української РСР був направлений на роботу в Одеський технологічний інститут холодильної промисловості на посаду інженера науково-дослідної частини.

У 1988 році захистив кандидатську дисертацію. Має звання старшого наукового співробітника – 1990 рік. Доцент і професор кафедри компресорів і пневмоагрегатів з 2004 року. З 2008 року завідувач кафедри «Холодильних машин і установок», яка згідно з наказом у 2015 року була реорганізована і змінила назву на «Холодильних установок і кондиціонування повітря». 

Доктор технічних наук з 2004 року. Дисертацію на тему: «Науково-технічні основи підвищення ефективності малих холодильних машин (робочі тіла, схемні рішення)» захистив у спеціалізованій вченій раді Одеської державної академії холоду.  У 2011 році присвоєне вчене звання професора кафедри холодильних машин і установок. 

Сфера наукових інтересів Хмельнюка М.Г. пов`язана з розробкою науково-технічних основ малих холодильних машин. Він є автором 230 наукових публікацій, у тому числі 12 винаходів на пристрої, 2 навчальних посібника з грифом МОН України, підручник. Під його керівництвом захищено 8 кандидатських дисертацій. Хмельнюк М.Г є головою науково-методичної ради факультету низькотемпературної техніки і технології, членом науково-технічної ради академії і членом спеціалізованої вченої ради Д.41.088.03. Хмельнюк М.Г. є керівником науково-дослідних робіт, результати яких представлялися на міжнародних конференціях (Словаччина, Македонія, Шотландія, Норвегія, Данія та ін.), публікувалися в Україні і престижних закордонних виданнях. 

Хмельнюка М.Г. нагороджено Почесною Грамотою Ради МОН України у 2009 році і знаком «Відмінник освіти України» МОНмолодьспорту у 2012 році. У 2013 році нагороджено Почесною Грамотою Голови Одеської обласної адміністрації.